Twee jaar geleden gingen we naar Frankrijk. We gingen op menhir-jacht in het prachtige Bretagne en met onze voeten in de Ninian ontstond Bron Q. We hadden een helder beeld voor ogen: een plek van ontmoeting waar we allebei zouden wonen, waar we groepen zouden ontvangen en natuurlijk ook waar we de jaarfeesten zouden vieren. We doorvoelden de waarden van waaruit we de activiteiten van Bron Q gingen vormgeven en kwamen vol plannen en energie weer terug. 

Vol enthousiasme gingen we op zoek naar een fysieke plek, een huis of boerderij. En ondertussen vierden we de jaarfeesten bij StilleWateren en in de Frans & Hildehof. We spraken veel over de spiritualiteit waar wij vorm aan willen geven: het Sjamanisme van de Lage Landen, zoals we dat noemen. De rituelen en gebruiken in het ritme van deze streek. 

We werken steeds met de 5 elementen, gekoppeld aan onze waarden: 
* Water: Ritme – van de seizoenen en de manen
* Vuur: Balans – ervaren van tegenstellingen zoals jezelf en de ander, binnen en buiten
* Lucht: Delen – van de maaltijd, verhalen, liederen, tijd en wijsheid
* Aarde: Duurzaamheid – zorgvuldig omgaan met energie, biologisch eten
* Ether: Mysterie – het niet-weten, laten ontstaan
Deze elementen komen terug in de jaarfeesten en de andere activiteiten. We bedachten praktische workshops met het Bron & B…. concept zoals Bron & Body, Bron & Buik en begin dit jaar Bron & Bomen. 

Na ons serieus verdiept te hebben in de financiering van een pand, kwamen we tot de conclusie dat dit nu niet voor ons is weggelegd. Bovendien merkten we dat wij een plan hadden, maar het leven gewoon zijn eigen gang ging. We hebben toen gezocht naar de manier waarop we vorm konden geven aan de waarden en daarmee kwam de focus op de jaarfeesten te liggen. Toen het vieren met een groep door Covid-19 onmogelijk werd, merkten we hoe belangrijk het voor onszelf is om deze momenten toch bewust te beleven.

In de aanloop naar Midzomer merkten we dat we ook de organisatie van Bron Q wilden aanpassen aan de manier waarop we onze idealen in de wereld willen zetten. We hebben ervoor gekozen om Bron Q niet langer een bedrijf te laten zijn, maar een (particulier) initiatief. We schreven ons uit bij de KvK, hebben onze zakelijke rekening omgezet naar een persoonlijke en/of-rekening. De activiteiten waren in de afgelopen jaren kostendekkend, die we met onze investering kunnen dragen.

Deze nieuwe vorm geeft ons de mogelijkheid om te voelen hoe we verder vorm willen geven aan het Sjamanisme van de Lage Landen. Onze intentie staat nog net zo stevig als de menhir van Pellionaie: 

“Een plek waar mensen zich weer kunnen verbinden met de Bron in henzelf, om het goddelijke en het godinnelijke in henzelf weer te vinden. Een plek waar je wordt uitgenodigd om naar binnen te gaan en daarna weer de wereld in.”